Quy định bảo hành

Về chính sách bảo hành và đổi hàng :

- Gạch 3D :

  • Đổi hàng mới nếu sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất hoặc do vận chuyển .
  • Về bảo hành : Bảo hành màu sắc 5 năm

- Tranh phù điêu 3D : 

  •    Bảo hành trong 6 tháng từ thời điểm lắp đặt tranh Chỉ chấp nhận bảo hành với trường hợp nứt tranh, xuống màu do yếu tố tự nhiên
  •    Đổi hàng mới nếu sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất hoặc do vận chuyển.