Liên hệ

                                                        CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

                                                                                           THANH TÂM 

Địa chỉ : 450 Đường Phú Lợi ,  P. Phú Hòa , TP. Thủ Dầu Một , T.Bình Dương 
Hotline      : 0973 855 586 - 0793 655 586
Email: trangtri3dvn@gmail.com | Website: www.trangtri3d.com.vn